absolvierte Trails

Wäldi am 08.04.2023

Kyle KL1, Platz 1, Outrun 20 / Lift 10 / Fetch 17 / Drive 24 / Ramp 9 / Pen 9
Glen KL1, Platz 5, Outrun 18 / Lift 7 / Fetch 17 / Drive 21 / Ramp 7 / ZEIT

Emmen am 11.03.2023

Glen KL1, Platz 1,  Outrun 20 / Lift 10 / Fetch 16 / Drive 20 / Ramp 10 / Pen 10
Kyle KL1, Platz 9, Outrun 20 / Lift 10 / Fetch 11 / Aufgabe

Salvenach am 29.01.2023

Glen KL1, Platz 1, Outrun 20 / Lift 10 / Fetch 15 /  Drive 25 / Ramp 7 / Pen 8
Kyle KL1, Platz 5, Outrun 17 / Lift 10 / Fetch 12 / Drive 13 / Ramp 2 / Pen 9